• Sleduj:
BAKUGAN ONLINE GAME

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

web portÁL BAKUGAN.ONLINE

GDPR

1: Při nakládání s daty se provozovatel webu Affair advertising, spol s r.o. řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

2: Společnost Affair advertising, spol s r.o. , provozovatel webu bakugan.online, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.

3: Při registraci účtu uživatel musí uvést e-mail, jméno nebo přezdívku (nick). Veřejně viditelný údaj je pouze přezdívka uživatele, kterou si uživatel sám vybere dle těchto pravidel.

4: Výše uvedené údaje pro vytvoření profilu na webu bakugan.online slouží k možnosti vlastnit profil na našem portálu, hraní turnajů a tréninkových zápasů.

5: Údaje, které uživatelé poskytují, jsou shromažďovány z důvodu možnosti zaslání vybrané výhry, bez nároku na její zpeněžení.

6: Každý uživatel může svůj profil kdykoliv zrušit, čímž dojde k definitivnímu smazání veškerých údajů, s výjimkou údajů, které jsou shromažďovány pro účely správce daňe. Tyto údaje jsou shromažďovány po dobu 10 let.

7: Web bakugan.online používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Udělení souhlasu s jejich využitím je dobrovolné při prvním příchodu na internetový portál.

8: E-mailová obchodní sdělení, která nesouvisejí s nabízenými produkty zasílá provozovatel webu bakugan.online uživatelům na základě souhlasu. Na základě souhlasu zasílá e-mailová obchodní sdělení potenciálním uživatelům.

9: Odběr e-mailových obchodních sdělení, a to zasílaných jak na základě oprávněného zájmu, tak na základě souhlasu, může uživatel kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který je umístěn v e-mailovém obchodním sdělení, nebo prostřednictvím úpravy nastavení v uživatelském účtu na webu. Pokud používáte více uživatelských účtů s odlišnými e-mailovými adresami, odhlašuje se z technických důvodů z odběru e-mailových obchodních sdělení pro každou e-mailovou adresu zvlášť.

10: Uživatelé webu bakugan.online mohou prostřednictvím svých profilů libovolně a kdykoliv měnit v něm veškeré zadané údaje (ve smyslu úpravy, opravy i vymazání kromě povinných položek). Uživatelé mají právo vznést námitku u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).PRAVIDLA APLIKACE:
BAKUGAN ONLINE GAME

PC / Android / iOS

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Uživatelé jsou povinni chovat se s respektem ke svým soupeřům a držet se pravidel slušného chování. 1.2. Uživatelé se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, který zajišťuje provoz webu bakugan.online, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích. 1.3. Uživatelé souhlasí s uveřejněním všech údajů na svém veřejném profilu, které si vyplní.

II. PODMÍNKY REGISTRACE 2.1. Každá fyzická osoba se může na webu bakugan.online registrovat zdarma. 2.2. Uživatel musí při registraci vyplnit plné jméno nebo přezdívku (nick) a platnou e-mailovou adresu z důvodu doručení potvrzovacích údajů, které jsou nutné k založení uživatelského účtu. 2.3. Okamžikem registrace uživatele na bakugan.online uživatel bezvýhradně souhlasí s těmito pravidly. 2.4. Registrací na webu akugan.online uživatel stvrzuje, že si tato pravidla přečetl, rozumí jim, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit. 2.5. Profily uživatelů nejsou převoditelné.

III. PRAVIDLA ÚČASTI V TURNAJI 3.1. Uživatelé a návštěvníci online turnajů webu bakugan.online berou na vědomí, že hraní turnajů nevyžaduje pouze zručnost či tělesná cvičení ve smyslu ust. § 2881 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a použijí se tak ust. § 2873 a násl. o sázce. 3.2. Uživatelé berou na vědomí, že jakýkoli druh cheatování je zakázán ve všech turnajích. 3.3. Cheatováním se rozumí manipulace se soubory, používání skriptů či jiných SW programů, které zvýhodňují uživatele samotného či jeho tým na úkor soupeře. 3.4. Prokázáním cheatování se uživatel/tým vystavuje riziku, že uživatel/tým bude vyloučen z probíhajícího turnaje a nebude mu umožněn start ani v dalších turnajích.

IV. OZNAČENÍ UŽIVATELE 4.1. Přezdívka (nick) je dobrovolnou volbou každého uživatele a provozovatel webu bakugan.online nenese odpovědnost za její obsah. Zakázané nicky jsou takové, které:
1. jsou chráněny právy třetích osob a uživatel nemá písemný souhlas pro jejich použití,
2. se podobají značkám nebo ochranným známkám, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou registrované,
3. napodobují a/nebo napadají nicky jiných uživatelů
4.2. Jakýkoliv nick, který je urážlivý, vulgární, podněcující rasovou, či etnickou nenávist nebo je v rozporu s dobrými mravy nebo zákony České republiky, je zakázaný.

V. PRAVIDLA TURNAJE 5.1. Každý turnaj má svá přesně definovaná jedinečná pravidla, která jsou stanovena organizátorem daného turnaje před jeho startem. 5.2. Přihlášením do turnaje uživatel vyslovuje souhlas s danými pravidly turnaje, kterými se musí během celého turnaje řídit. 5.3. Organizátor má právo na změnu pravidel turnaje zejména tehdy, pokud jimi má být zkvalitněn průběh turnaje. Tuto změnu musí organizátor oznámit všem zúčastněným uživatelům ihned po jejím provedení.

VI. VÝHRY V TURNAJÍCH 6.1. V případě, kdy se uživatel v rámci turnaje umístí na ohodnocovaném místě (zpravidla 1. 2. 3. 4. a 5. místo) a vznikne mu právo na výhru, bude o tom informován ze strany pořadatele výhradně na email zadaný při registraci. 6.2. Uživatel mladší patnácti let musí mít před registrací a účastí na turnajích souhlas zákonného zástupce. 6.3. Ceny, které jsou před turnajem vyhlášeny provozovatelem webu bakugan.online, nejsou soudně vymahatelné. 6.4. Výhry na grafikách (např. sociální sítě) jsou pouze ilustrační, pořadatel se nezaručuje, že výherce obdrží výhru v zobrazeném barevném provedení, jako je na obrázku. 6.5. Uživatel / tým porušením jakého ustanovení těchto pravidel ztrácí nárok na výhru, přestože jinak ve hře uspěl. 6.6. Za účelem převzetí výhry je uživatel povinen sdělit informace o doručení výhry. Pokud tyto informace uživatel nesdělí, jeho právo na výhru propadá. 6.7. Z účasti v soutěžích jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s organizátorem nebo pořadatelem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. 6.7. Výherce nemá nárok na výběr výher, jeho preferencí.

VII. PRAVIDLA PRO POŘADY WEBU BAKUGAN.ONLINE 7.1. Veškeré rozhovory s hosty webu bakugan.online, vzniklé při natáčení pořadů webu bakugan.online, vyjadřují jejich autentické názory a provozovatel webu bakugan.online za průběh rozhovorů nenese žádnou zodpovědnost. 7.2. Na hosty není během natáčení vyvíjen ze strany provozovatele webu bakugan.online jakýkoliv nátlak. 7.3. Bez svolení provozovatele webu bakugan.online není možné pořady dále poskytovat ani upravovat. Pořad podléhá autorským právům, která jsou ve vlastnictví provozovatele webu bakugan.online.

VIII. OSTATNÍ PRAVIDLA 8.1. Veškerá hesla a informace z herních účtů se ukládají šifrovaně, aby se zabránilo únikům třetím stran. 8.2. Veškeré osobní údaje, poskytnuté uživateli, slouží jen pro účely webu bakugan.online a nebudou sdělovány třetím stranám. 8.3. Provozovatel webu bakugan.online nenese žádnou odpovědnost za jednání a chování veškerých uživatelů, které se projeví na webu bakugan.online a na samotných offline akcích pořádaných webem, resp. provozovatelem webu bakugan.online a za veškerý obsah, který uživatelé na web vloží (včetně textových, grafických, zvukových i video záznamů). 8.4. Provozovatel webu bakugan.online je oprávněn libovolně nahrávat průběh i jednotlivé okamžiky probíhajících turnajů a tyto nahrávky libovolně užívat k jakémukoliv účelu. Uživatelé prohlašují, že nemají k podobě a průběhu turnajů žádná práva autorskoprávní nebo jiné povahy. 8.5. Tato pravidla a veškerá činnost na bakugan.online se řídí právem České republiky.